Lehrgang mit Shihan Oshiro in Dresden - September 2010


IGP8270.jpg IGP8273.jpg IGP8278.jpg IGP8281.jpg IGP8282.jpg IGP8283.jpg IGP8286.jpg IGP8290.jpg IGP8292.jpg IGP8293.jpg IGP8294.jpg IGP8298.jpg IGP8304.jpg IGP8306.jpg IGP8310.jpg IGP8311.jpg IGP8319.jpg IGP8320.jpg